Centrum Kultury Scena to Dziwna

Spotkanie z Piotrem Jaconiem

Są spotkania, które zmieniają świat. Nie ten wielki, ale ten całkiem mały, wewnętrzny. Słowa zyskują całkiem nowe znaczenia, a działania przynoszą dość niespodziewane efekty. Spotkania, które powodują, że opuszczasz swoją strefę komfortu i wiesz, że możesz zbudować ją na nowo lub wyruszyć w drogę prowadzącą do zmian. Takie właśnie było spotkanie z Piotrem Jaconiem, które odbyło się w piątek 4 listopada 2022 roku. Gospodarzem była Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna Filia nr 2. Pretekstem do rozmowy była książka „My trans” autorstwa naszego gościa, poruszająca problemy społeczności osób transseksualnych ale dotyczyła również zagadnień uniwersalnych, jak: rodzicielstwo, wychowanie, tolerancja, rodzina w kryzysie. Rozpoczęło ono Dni Tolerancji „Widzę Człowieka” czyli szereg wydarzeń, do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy Panu Piotrowi za to, że pokazał jak pięknie można mówić o trudnych sprawach. Panu Maciejowi Januchowskiemu za profesjonalizm i wrażliwość w prowadzeniu rozmowy, a wszystkim obecnym na spotkaniu za stworzenie niezwykłej, ciepłej atmosfery. Wielkie dzięki również dla naszych Partnerów – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie, Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna oraz Centrum Aktywności Społecznej Largo w Gnieźnie.

Fot. Marta Bielawska-Borowiak

Skip to content