Centrum Kultury Scena to Dziwna

ROZBUDOWA ESTEDE

Nazwa projektu:
„Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”

Celem projektu:
Głównym celem projektu polegającego na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, infrastrukturą techniczną jest zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” znajdującego się przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie.

Efektem realizacji projektu będzie:
Projekt przyczyni się do poprawy stanu i funkcjonalności infrastruktury Centrum Kultury „Scena to dziwna, które odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kultury na terenie miasta Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego, a tym samym będzie służyć zachowaniu wartości historycznych oraz dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju i poprawy jakości oferty kulturalnej oraz do zwiększenia dostępności do kultury w powiecie gnieźnieńskim, w tym dla osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie, a ponadto umożliwi wprowadzenie nowego programu kulturalnego dla wszystkich grup społecznych oraz wiekowych, w tym zaproponowanie nowych form uczestnictwa w kulturze.

Nazwa programu operacyjnego:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
4.4 „ Środowisko”

Numer i nazwa Działania:
4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”

Numer i nazwa Poddziałania:
4.4.1 „Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”

Dofinansowanie projektu z UE:
4 437 349,76zł

Całkowita wartość projektu:
5 495 123,92zł

Okres realizacji projektu
19.10.2016-31.10.2020

WIZUALIZACJA

I. PRZEBIEG PRAC BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2019

II. PO WZNOWIENIU PRAC przez nowego wykonawcę:

Podpisanie umowy z nowym wykonawcą

w miesiącach marzec – sierpień 2020r

  • zakończono remont przeciekającego dachu,
  • przywrócono obiekt do stanu zgodnego z projektem budowlanym,
  • osadzono prawidłowo świetliki dachowe, klapę dymową, właz, urządzenia wentylacyjne,
  • zamontowano zgodnie z projektem konstrukcję stropów oraz otworów naświetlających,
  • naprawiono błędy w wykonaniu amfiteatru, elewacji, posadzek, instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej.

Miesiąc wrzesień – październik 2020 r. to rozpoczęcie prac wykończeniowych

LISTOPAD 2020 – ELEWACJA OKŁADANA STALĄ KORTENOWSKĄ W STYLU INDUSTRIALNYM

STYCZEŃ 2021 – STAL KORTENOWSKA ZACHODZI PATYNĄ, ODLICZAMY DNI DO OTWARCIA, OSTATNIE PRACE WYKOŃCZENIOWE

MARZEC 2021 – Obiekt oświetlony promieniami popołudniowego słońca

III. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Skip to content