Centrum Kultury Scena to Dziwna

Wieczór pamięci Marka Cybułki i Jerzego Cielaczyka

We wtorek 9 listopada 2021 r. CAS Largo zorganizowało dla swojej społeczności wieczór poświęcony pamięci Marka Cybułki i Jerzego Cielaczyka – od lat związanych z Largo. Była to okazja do wspomnień, zadumy i refleksji oraz spotkania z jesienną poezją Rolandy Brelińskiej czytaną przez Michała Frydrycha. Bardzo dziękujemy za obecność i każde dobre słowo, które zbudowało niezwykłą atmosferę tego spotkania.

Skip to content