Centrum Kultury Scena to Dziwna

Na co dzień wspierają samotnych seniorów kierując się mottem „kwiaty przed chlebem”.

Często wydaje nam się, że zrobienie zakupów jest wystarczające by osoba starsza poczuła wsparcie i bezpieczeństwo. Jednakże zapominamy, że to też człowiek, dla którego ważna jest relacja z drugim człowiekiem.

Obecnie możemy mówić o pandemii samotności, w odpowiedzi na którą Stowarzyszenie realizuje Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ. Program działa od 18 lat w Polsce skupiając grupę wolontariuszy towarzyszących, którzy regularnie odwiedzają podopiecznych w ich domach spędzając wspólnie czas. Podczas spotkań podopieczny może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji i zainteresowań, czy wyjście na spacer. Wolontariusze Stowarzyszenia nie zajmują się natomiast świadczeniem usług asystenckich czy opiekuńczych, tzn. nie robią zakupów, nie sprzątają, nie zawożą do lekarza. Zadania te leżą w kompetencji innych instytucji i organizacji z którymi mbU również współpracuje. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością małych braci Ubogich na stronie www: Zostań przyjacielem osób starszych | mali bracia Ubogich , a osoby zainteresowane wolontariatem bądź towarzystwem wolontariusza zapraszamy do kontaktu z Alicją Zuzanną Stronką pod nr 534 833 966.

Skip to content