Centrum Kultury Scena to Dziwna

Koncert charytatywny dla Marcina i Bartka

Przedstawiamy koncert charytatywny dla Marcina i Bartka, który został przygotowany we współpracy z zespołem Zagrali I Poszli (www.zagraliiposzli.pl) oraz Zespołem Tańca Ludowego “Gniezno”. 

Marcin Stępień – Numer zbiórki 2019/4961/KS

 

Marcin choruje na chłoniaka, obecnie przechodzi intensywną rehabilitację po chemioterapii.

Bartek Labrenz – Numer zbiórki 2017/4138/KS

Bartek ma 16 lat i od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, zespół ATRX, małogłowie, encofalopatie niedotlenienno – niedokrwienną, opóźnienie psychoruchowe. W 2017 r. udało nam się przeprowadzić operację prawej stopy. Bartka czeka jeszcze operacja lewej nogi. Niezbędna jest codzienna rehabilitacja, a także turnusy rehabilitacyjne.

https://drive.google.com/file/d/1Tb69wxDK51AI_mMc54z41h-xQi5Cek_E/view?usp=sharing

Skip to content