Centrum Kultury Scena to Dziwna

PODZIĘKOWANIA OD CHURU MIESZANEGO METRUM

Minął weekend i emocje z wolna opadają. Jest to też ten moment, kiedy na spokojnie możemy podsumować wydarzenia sobotniego wieczoru.
Cieszymy się niezmiernie, że tak licznie Państwo przybyli na ten koncert. To chyba najpiękniejsza nagroda dla zespołu, jeśli widownia jest zapełniona. Cieszy nas również fakt, że koncert ten połączony z benefisem Naszego wieloletniego Prezesa i Założyciela został tak pozytywnie odebrany. Pokazuje to wszystko, że kultura w takiej formie ma swojego odbiorcę, co tylko nas motywuje do dalszej pracy.
Wydarzenie to nie byłoby możliwe jednak, gdyby nie wkład i praca wielu osób i instytucji. Na początek może zacznijmy od instytucji i osób, które finansowo wsparły to wydarzenie.
Kierujemy na początek podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ze Starostą – Panią Beatą Tarczyńską na czele.
Ogromne podziękowania chcemy też przekazać dla współorganizatora, czyli Urzędu Miasta wraz z Prezydentem Gniezna Panem Tomaszem Budaszem.
Dziękujemy również za prywatne wsparcie tego przedsięwzięcia na ręce Pana Mariana Pokładeckiego, który na co dzień piastuje funkcję v-ce przewodniczącego Rady Powiatu.

Finansowanie to jedno, a przygotowanie to praca często bardzo wielu osób, które nie zawsze pojawiają się na scenie.
Chcemy podziękować wszystkim pracownikom Centrum Kultury „Scena To Dziwna” w Gnieźnie wraz z dyrektorem Panem Grzegorzem Reszko.

Przejdźmy może zatem do podziękowań skierowanych do wszystkich wykonawców.
Serdecznie dziękujemy prowadzącym ten uroczysty koncert, czyli dla Pani Katarzyny Kalinowskiej oraz Pana Grzegorza Buczkowskiego.
Kłaniamy się również nisko Panu Kazimierzowi „Tinkersowi” Kubów za poprowadzenie części benefisowej nota bene pomysłodawcy benefisu.
Ogromne podziękowania kierujemy w stronę Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im.H.Wieniawskiego w Poznaniu wraz z Dyrygentem Panią Katarzyną Matelską oraz Prezesem Ryszardem Ciesielskim za uświetnienie tego wydarzenia.
Nie sposób również nie wspomnieć o Pani Zenonie Golc, która pomagała w przygotowaniach tej uroczystości.
W końcu chcemy podziękować naszemu Dyrygentowi Panu Jarosławowi Krenzowi za przygotowanie chóru do tego ważnego występu.

Pragniemy też pozdrowić i podziękować Państwu Ewie i Kamilowi Kamyszek za przygotowanie i gościnę w Hotelu Atelier podczas bankietu zorganizowanego dla wykonawców Nietypowego Jubileuszu.

Osobne podziękowania kierujemy w stronę pracowników oraz dyrekcji Teatru im.Al.Fredry w Gnieźnie, w którym gościliśmy tego wieczoru.

Mamy nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy, a wieczór ten zostanie na długi czas w pamięci wszystkich uczestników.

Kłaniamy się nisko i dziękujemy za piękny wieczór.

Chór Mieszany Metrum

Skip to content