Centrum Kultury Scena to Dziwna

MEDIA

Zasady akredytacji i współpracy z mediami

 1. Centrum Kultury eSTeDe jest otwarte na wszelka współpracę z mediami. Nasi pracownicy merytoryczni chętnie udzielą państwu niezbędnych informacji dotyczących zarówno działalności bieżącej jak i organizowanych przez Centrum imprez. Kontakt do działu merytorycznego tel. 61 424 07 71 oraz mail: art@scenatodziwna.eu

 2.  Patronaty medialne wynikają z odrębnych ustaleń z poszczególnymi mediami, zasady współpracy patronackiej określone są w bezpośrednich negocjacjach z kierownictwem poszczególnych mediów. Ideą patronatu medialnego jest dla nas sytuacja, w której media patronackie informują o przedsięwzięciach, nad którymi sprawują patronat ze wzmożoną intensywnością, Centrum Kultury eSTeDe natomiast umieszcza loga tych mediów na plakatach, oraz udostępnia materiały informacyjne w pierwszej kolejności.

 3. Akredytacje na imprezy organizowane przez Centrum Kultury eSTeDe odbywają się na ogólnie przyjętych zasadach. Media patronackie otrzymują akredytację z samego faktu wypełniania ustaleń współpracy. Wszystkie media mają dostęp do wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury eSTeDe, warunkiem uzyskania akredytacji jest dostarczenie na adres email: art@scenatodziwna.eu minimum tydzień przed wydarzeniem obejmującym akredytację zapowiedzi umieszczonej w reprezentowanym przez dziennikarza publikatorze. W przypadku portali internetowych wystarczy nadesłać link do artykułu. W przypadku gazety tradycyjnej (drukowanej) skan artykułu, bądź informacja o numerze, w którym zapowiedź została opublikowana. Rozgłośnie radiowe o ile to możliwe prosimy o informacje przed zapowiedzią, kiedy i o której godzinie, na jakim paśmie lub na jakim adresie internetowym można usłyszeć materiał poprzedzający wydarzenie. Podobnie z stacjami telewizyjnymi prosimy o informację o emisji zapowiedzi wydarzenia, którego dotyczyć ma  akredytacja.

 4.  Standardy dotyczące ilości przyznawanych akredytacji dla poszczególnych rodzajów mediów.
  Stacje telewizyjne – 2 osoby na redakcję
  Tygodniki tradycyjne – 1 osoba
  Rozgłośnie radiowe 1 osoba
  Portale internetowe 1 osoba

 5. Dla ułatwienia pracy redaktorom Centrum Kultury eSTeDe organizuje konferencje prasowe, podczas, których udostępnia materiały i służy informacjami na temat planowanych wydarzeń.
 6. W przypadku obostrzeń dotyczących zasad fotografowania i filmowania, oraz wywiadów z występującymi w Centrum Kultury eSTeDe zaproszonymi artystami pracownicy Centrum poinformują akredytowane media przed rozpoczęciem imprezy.
Skip to content