Centrum Kultury Scena to Dziwna

GNIEŹNIEŃSKA KARTA SENIORA

Gnieźnieńska Karta Seniora” jest programem działającym na terenie powiatu gnieźnieńskiego – w punktach wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do programu.

Z inicjatywy senatora RP Piotra Gruszczyńskiego, Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego oraz lokalnych organizacji pozarządowych: Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon w Gnieźnie, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Gnieźnie, Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego „Promyk” w Gnieźnie, Stowarzyszenia Gnieźnieńskich Amazonek i Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu – postanowiono powołać do życia przeznaczony dla seniorów program „Gnieźnieńska Karta Seniora”. Seniorzy – Uczestnicy Programu będą mieć możliwość korzystania z wielu promocji przygotowanych przez Partnerów Programu.

Skip to content