Centrum Kultury Scena to Dziwna

Artystyczna integracja

Celem projektu, „Korowód Wyobraźni czyli artystyczna integracja gnieźnieńskiej społeczności” jest rozbudzenie wyobraźni gnieźnian w pracy nad wspólnym projektem artystycznym i stworzenie cyklicznego wydarzenia artystycznego adresowanego do całej społeczności.  

Do wspólnej zabawy przygotowującej do Korowodu Wyobraźni dołączyły Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content