Centrum Kultury Scena to Dziwna

Pałace i dwory Pojezierza Gnieźnieńskiego

29 czerwca,  w eSTeDe gościliśmy miłośników lokalnej historii. O sekretach majątków ziemskich Pojezierza Gnieźnieńskiego rozmawiali Karol Soberski i Dawid Jung. Była mowa o właścicielach tych majątków, ich osiągnięciach, gościach, którzy ich odwiedzali, tajemnicach związanych z pałacami, a także o dziełach sztuki, które zgromadzili. A wszystko to było ilustrowane w większości niepublikowanymi do tej pory fotografiami z okresu międzywojennego, które Karol Soberski pozyskał w ostatnich miesiącach od rodzin dawnych właścicieli ziemskich z Polski, Niemiec i Francji.

Skip to content