Centrum Kultury Scena to Dziwna

Warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży

Postawy współczesnego społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych niewątpliwie różnią się od historycznego podejścia, niemniej jednak trudności życiowe osób z niepełnosprawnościami związane z nastawieniami społecznymi są tematem nadal aktualnym. O tym że warto i trzeba na takie tematy rozmawiać przekonała się młodzież z VI klasy – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie podczas warsztatów antydyskryminacyjnych.
Sposób widzenia przez społeczeństwo osób niepełnosprawnościami wynika często ze stereotypów, zwyczajów, wierzeń, ideologii, czy polityki. Młodzież biorąca udział w warsztatach podjęła się próby analizy merytorycznej mającej na celu ukazanie postaw społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami.

Skip to content