Centrum Kultury Scena to Dziwna

Tańce krakowskie na warsztacie Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”

W miniony weekend Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” zdobywał nowe taneczne umiejętności. Na zaproszenie kierownik artystycznej Ireny Kolanowskiej, Centrum Kultury „Scena to dziwna” odwiedził pan Marek Harbaczewski. Ten ceniony folklorysta, pedagog, animator kultury i od wielu lat instruktor i choreograf, przeprowadził dwudniowe warsztaty dla członków naszego zespołu. A w tym zakresie ma niemałe doświadczenie – jest choreografem Zespołu Regionalnego „Mogilanie” oraz współtwórcą i twórcą widowisk prezentujących folklor ziemi krakowskiej w kraju i za granicą.

Pierwszy dzień warsztatowy upłynął tancerzom na poznawaniu i doskonaleniu elementów tańców krakowskich. To z nich będzie tworzony spójny artystyczny program. Wcześniej tańców tych nie było w repertuarze Zespołu, ale podczas dotychczasowych spotkań, tancerze poznawali konsekwentnie ich podstawy. Tym razem wzbogacono zdobyte umiejętności o nowe „smaczki” i wypracowano pewne sceniczne rozwiązania, nierozerwalnie wiążące się z popularnym Krakowiakiem.

Niedzielne przedpołudnie upłynęło tancerzom i kapeli na utrwaleniu wszystkich poznanych tańców oraz na powtórzeniu tych pomysłów i rozwiązań, które składać się będą na premierowy koncert, prezentujący właśnie między innymi suity krakowskie, a także nowe kostiumy Zespołu Tańca. Kierownik artystyczna zespołu ułoży całą suitę i choreograficznie ją opracuje, a składać się będą na nią aż dwa Krakowiaki.

Jednak nie tylko tancerze czerpali z wiedzy prezentowanej podczas warsztatów. Muzycy także włączają się w przygotowania związane z premierowymi występami i prezentację nowego programu artystycznego. Kapela, a w szczególności muzycy grający na trąbce i klarnecie, stoją przed nowym muzycznym wyzwaniem – muszą przetransponować zapisy nutowe na potrzeby swoich instrumentów. Wtedy nowy program artystyczny będzie kompletny.

Warsztatowa wizyta Marka Harbaczewskiego i akompaniatora Daniela Kublera nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe płynące z Banku Spółdzielczego w Gnieźnie. Środki przekazane przez Zarząd Banku Spółdzielczego pozwoliły na organizację tego szkoleniowego i artystycznego spotkania. Efekty współpracy w ramach warsztatów dotyczących tańców krakowskich będziemy mogli podziwiać już z początkiem przyszłego roku.

Skip to content