Centrum Kultury Scena to Dziwna

Powitanie wiosny na ludowo z eSTeDe

„Śmiercicha ze wsi, nowe lotko do wsi!”

Spod Centrum Kultury „Scena to dziwna” 21 marca wyruszył ulicami radosny orszak. Muzycy i tancerze postanowili pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Działający przy eSTeDe Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” zadbał o to, aby pochód przybrał tradycyjną i ludową formę.

„Nowe lotko w sieni, pani gospodyni…”

Jak nakazuje stary obyczaj, korowód odwiedził okoliczne domostwa. Każdy gospodarz, do którego zawitał orszak, winien obdarować go datkiem. Tak było i tym razem. Zespół tańca podziękował pieśnią.

Topienie Marzanny

Nie mogło zabraknąć tego elementu w przygotowanym widowisku. Marzanna musiała trafić do wody i ustąpić miejsca zielonemu gaikowi. Od teraz wiosna powinna zagościć już na dobre.

„Gaiczek zielony pięknie przystrojony
Po wsi sobie chodzi, bo mu się tak godzi.”

Było kolorowo, radośnie i ciekawie. Zielony gaiczek przyniesiono z powrotem do eSTeDe. Oprócz prezentacji jednego z ludowych obyczajów, Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” mógł zaprezentować szerszej publiczności część swojego bogatego dorobku i pokazać na zewnątrz to, nad czym pracował w ostatnich tygodniach.

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie, słowa uznania i udział w naszym pierwszym wiosennym spacerze!

Skip to content