Centrum Kultury Scena to Dziwna

Listopadowy seans filmowy – NHF

Kolejne spotkanie młodzieży z filmem w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
zgromadziło uczniów z trzech gnieźnieńskich szkół ponadpodstawowych.Seans z cyklu „Wielokulturowość w filmie” tym razem pokazał nam cudzoziemców w Polsce. W filmie dokumentalnym „Obcy na mojej kanapie” G. Brzozowskiego zobaczyliśmy spotkania mieszkańców Warszawy z ludźmi z różnych stron świata. Bohaterowie byli w różnym wieku z różnymi historiami życiowymi, dla których couchsurfing stał się płaszczyzną porozumienia, a uwypuklone różnice kulturowe budzą jedynie zadziwienie lub uśmiech. Nieco bardziej ponury obraz relacji my-obcy pojawił się w filmach krótkometrażowych „60 kilo niczego” P. Domalewskiego oraz „Mały palec” T. Cichonia. Pierwszy skupia się na problemie nielegalnego zatrudnienia a drugi postawach ksenofobicznych wobec obcokrajowców. Po seansie odbyła się krótka dyskusja. O polskim kinie offowym opowiedział Piotr Wiśniewski.

Skip to content