Centrum Kultury Scena to Dziwna

Gnieźnianie w „Cudzie nad Wisłą” – śladami Tomasza Żółtowskiego

Zapraszamy na kolejny z cyklu spacerów online: Gnieźnianie w „Cudzie nad Wisłą”. Każdy, prezentowany na naszych stronach internetowych odcinek, poświęcony jest postaciom wywodzącym się z Gniezna i okolic, biorącym udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Dzisiejszy spacer przybliży nam postać Tomasza Żółtowskiego.
Tomasz Żółtowski urodził się 18 stycznia 1897 roku w Niechanowie. Jego rodzicami byli Stanisław hr. Żółtowski herbu Ogończyk z Niechanowa oraz Maria Jadwiga księżna Sapieha-Kodeńska z Krasiczyna herbu Lis, siostra ks. arcybiskupa Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego. W czasie I wojny światowej Tomasz Żółtowski uniknął służby w armii niemieckiej. Później wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim, a w 1920 roku wraz z 15. Pułkiem Artylerii Polowej uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, w trakcie której został odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł, po krótkiej chorobie, 29 stycznia 1935 roku w Nawojowej koło Nowego Sącza. Miał zaledwie 38 lat.
Podczas spaceru, poza Tomaszem Zółtowskim wspomnimy również kilku innych właścicieli ziemskich z okolic Gniezna, którzy zaangażowali się w wojnę polsko – bolszewicką, głównie poprzez pomoc gospodarczą dla polskiej armii.
Plenerami do zdjęć były pałace w Popowie Ignacewie, Zakrzewie i Niechanowie oraz tamtejszy cmentarz, gdzie spoczywa Tomasz Żółtowski. Realizowany projekt pod nazwą: Gnieźnianie w „Cudzie nad Wisłą” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 

https://www.facebook.com/estede.centrumkultury/videos/810687903003741/?__tn__=kC-R&eid=ARCAH5BG42wH-8imrmpJ6hT2ppjTFddxr7zi-DmqvWQazTCWj56n0hZf4LdFosGbXJiR5RyDc4-l0WtI&hc_ref=ARQoYEguaDetH5WEMQxLg0fvnFWqcgSUlS9vdOUlQg5h7XRfc–_jG3OEupVulj4Uao&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDBgdTKMfU-nUl9JYrSTC_oslMd3yr8pc5q7e9MNUKL9RyUTC1lU-01a2yzj9HKSvEviG3Pi6S0bH5AG_Ocs8HzBYl5XX7teSWIRTyFGDAZUVc2vzYBrn8tgBTh9Eh55VibhP4JS7_zkiFVbmG-Jt5qnw02lDZbTfRAA81iBSMC17ANvA2-cMDzZCff4MH0UgEwwPQ0c_PKxpdzvli40LbtKVEEEnOTZNY_mx4jU9qzb2Dhn3lVEz9O4atp7PZ_EgR3eI7GzqcHqz-hNLadntoldmGxqbMc2GD5X72Fh1uiMPTQ-tTEXgzHAC3ArQEEskWq7bxtobKps7i2n-2lsBYLO8XpOr2onyHBtwaQ

Skip to content