Centrum Kultury Scena to Dziwna

Gnieźnianie w „Cudzie nad Wisłą” – śladami Wiktora Pniewskiego

Na stronach internetowych Centrum Kultury „Scena to dziwna” cyklicznie ukazują się spacery tematyczne zatytułowane: Gnieźnianie w „Cudzie nad Wisłą”. Każdy odcinek poświęcony jest postaciom wywodzącym się z Gniezna i okolic, biorącym udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Dziś prezentujemy trzeci z kolei film, zatytułowany: Gnieźnianie w „Cudzie nad Wisłą” – śladami Wiktora Pniewskiego. W scenach nagrywanych w Kłecku, miejscu urodzenia pilota Wiktora Pniewskiego, udział wzięli: Karol Soberski oraz Tadeusz Panowicz.
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

https://www.facebook.com/estede.centrumkultury/videos/3590696284275921/?eid=ARBUKbS72fhmrigol7btF-VQcaoTTSV-uVcC8GLdivHVInCWK8h6xCee7NvwnW8UuT3Pzs9PUVQXh49T

Skip to content